अंजनी को लाल निरालो रे Anjani Ko Laal Niralo Re Hanuman Bhajan

0
805
views
Share on Facebook
Tweet on Twitter

अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

घुंघरू बाँध बालो छम छम नाचे
घुंघरू बाँध बालो छम छम नाचे
छम छम नाचे , बालो छम छम नाचे
छम छम नाचे , बालो छम छम नाचे
लाल लंगोट वालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

रोम रोम में राम रामैयो
रोम रोम में राम रामैयो
राम रामैयो बल राम रामैयो
राम रामैयो बल राम रामैयो
राम नाम मतवालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

भर पद्य बाबा डारयो डारयो आवी आवे
भर पद्य बाबा डारयो डारयो आवी आवे
डारयो डारयो आवे बाबा भागो भागो आवे
डारयो डारयो आवे बाबा भागो भागो आवे
भगत रो रखवालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

राम अवतार सियाराम भज प्यारे
राम अवतार सियाराम भज प्यारे
राम भज प्यारे , सियाराम भज प्यारे
राम भज प्यारे , सियाराम भज प्यारे
तू भजले बजरंग बालो रे , अंजनी को
तू भजले बजरंग बालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को
अंजनी को लाल निरालो रे , अंजनी को

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here